Wykładzina zamontowana pomieszczeniach PGE to kolekcja Startos producenta DESSO w dwuch kolorach.